Máme zkušenosti, jsme pokračovatelem dlouholeté tradice výroby a prodeje zápalek pod značkou SOLO.

Nabízíme pouze a výhradně plamenné zboží, které odpovídá všem zákonným předpisům a normám.

Máme vše pro plamen, od zápalek a zapalovačů, přes svíčky a podpalovače až po sady na grilování.

Neustále přicházíme s novým produkty, které zlepšují možnosti pohodlného a rychlého zapalování ohně či grilování.

NAPSALI O NÁS

PRODUKTY A SOLO ZAJÍMAVOSTI Z MÉDIÍ

Nejnovější informace

produkty a zajímavosti z naší společnosti

Historie výroby sušických zápalek SOLO ve významných datech

Vojtěch Scheinost získal od městského magistrátu oficiální jmenování výrobcem zápalek. Tento krok poskytl místním lidem novou možnost výdělku a zdroj obživy.

Bernard Fürth dostal od městského magistrátu oprávnění k výrobě zápalek.

Bernard Fürth se stává majitelem podniku a Vojtěch Scheinost jeho ředitelem a technickým vedoucím. Dravý Bernard Fürth zřizuje pobočku ve Zlaté Koruně, která funguje až do roku 1876.

Bernard Fürth dostal povolení stavby továrny při silnici do Dobršína, na místě dnešní společnosti SOLO SIRKÁRNA a.s.

Továrna byla rozšířena o nové křídlo směrem k Hrádecké ulici. Další rozšíření přišlo o dva roky později.

Rok rozchodu rodiny Fürthů a Vojtěcha Scheinosta, který založil horní sirkárnu na pozemcích dnešní továrny PAP. Tato sirkárna vyráběla zápalky až do roku 1932.

Vznikl koncern SOLO Zündwaren and Wichselfabriken Aktien Gescheltchaft se sídlem ve Vídni. Ve sdružení je šest největších rakousko-uherských sirkáren, součástí koncernu jsou obě sušické sirkárny.

Národní podnik SOLO kupuje první automatickou linku na výrobu zápalek Hering typ 313.

Národní podnik SOLO nakupuje prvou automatickou linku na výrobu zápalek ARENCO typ KL-4.

SOLO SIRKÁRNA a.s. nakupuje linku DZ 240, kteoru postupně modernizovala v letech 2004-2007. Linka byla doplněna o nový zásuvkový stroj a zavírací stroj vlastní koncepce.

Prodej 47 521 o. b., což byl historicky nejvyšší prodej v novodobé historii. Celková roční kapacita všech linek byla více než 600 000 milionů standardních krabiček a 15 milionů krabiček domácnostních zápalek s možností dosažení tržeb přesahujících 200 milionů Kč.

Konec roku je oficiální termín ukončení výroby zápalek v Sušici. V lednu a únoru následujícího roku pokračovala omezená výroba vlastních zápalek podle potřeby prodeje.